Styrelse

 
Ordförande o. ansvarig utgivare
Lennart Marmelid
lennart@kanonfm.com
Vice Ordförande
Curt Petersson curt@kanonfm.com
Sekreterare
Lennart Sundqvist
lennart.sundqvist@kanonfm.com
Ledamot
Hans-Erik Johansson hasse@kanonfm.com
Ledamot
Jonas Hermansson jonas@kanonfm.com
Ledamot Anders Nilsson anders@kanonfm.com

Styrelsen fr.v Curt Petersson, Jonas Hermansson, Lennart Marmelid, Anders Nilsson, Lennart Sundqvist och Hans-Erik Johansson.